facebook

Naptár

2022. Január
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

Az MSZ 1585 szabvány szerinti, kioktatás és vizsga.

MSZ 1585 szabvány szerinti kioktatás, és „jogosító” vizsga.

A szabvány követelményei a villamos berendezések biztonságos üzemeltetésére, azokon vagy a közelükben végrehajtott munkavégzésekre vonatkoznak. Ezek magukban foglalnak minden üzemviteli, munkavégzési és karbantartási folyamatot.

- Kioktatás és vizsga:

 • A  részletes kioktatást az adott munkavégzésről, annak veszélyeiről, erősáramú részeiről (mihez nyúlhat, és mihez nem) történik. Ezen kívül Általános villamos biztonságtechnikáról, az áramütéses balesetekkel kapcsolatos mentésről, és elsősegélynyújtásról szól.

A kioktatás alapján a résztvevő „jogosító” vizsgát tesz. A vizsga tanúsítványában pontosan meghatározott, hogy milyen berendezésen, milyen munkára, vagy munkakörre jogosítja fel, a vállalaton belül.

AZ LVS Felnőttképzési Központ, felnőttképzési engedélyekkel rendelkező képző .Villamos ipar területén nagy tapasztalati rendelkező szakemberekkel, és oktatókkal tudunk oktatást és vizsgák szervezni az ipar különböző területén.

Előzetesen, a helyszínen történő felmérés után, az MSZ 1585-ös szabvány alapján állítjuk össze a oktatási tematikát az adott munkaterülethez.

 

Csoportok:

I. csoport: A képzetlen személyek.

Ők az általuk végzendő tevékenységekkel kapcsolatban semmiféle szakképzettséggel nem rendelkeznek és kioktatást sem kaptak. 

 • Ki- és be kapcsolhatnak kismegszakítókat, áram-védőkapcsolókat, maximum 32 A névleges áramerősségű kapcsolókat.
 • Kicserélhetnek maximum 32 A névleges áramerősségű becsavarható (D rendszerű) biztosítókat.
 • Az E 40-es foglalat kivételével kicserélhetnek szerszám nélkül cserélhető fényforrásokat.
 • Végezhetnek védőfedelek eltávolítása nélkül végezhető karbantartási munkákat
 • Minden olyan tevékenységet, amelyet a berendezés (szerkezet) használati útmutatója képzetlen személyek számára megenged.

II. csoport: Műszaki, de nem villamos jellegű kioktatást kaptak,vagy a tevékenységre feljogosító szintén nem villamos szakképzettségük van.

 • Mindent megtehetnek, amit az I. csoportba tartozók megtehetnek.
 • Ki- és be kapcsolhatnak nagyobb mint 32 A névleges áramerősségű kisfeszültségű kapcsolókat és kapcsolószerkezeteket.
 • Cserélhetnek érintésbiztos foglalatban elhelyezett miniatűr csöves biztosítókat.
 • Villamos hegesztőgépek és törpefeszültségű villamos berendezések szerelve történő felállítását.
 • Végezhetnek védőfedelek eltávolításával járó nem villamos munkákat.

III. csoport: A kioktatott személyek. Villamos szakképzettséggel nem rendelkeznek ugyan, de az általuk végzendő munkák villamos veszélyeire kioktattak.

a kioktatás tényét bizonyítani kell. 

 • Mindent megtehetnek, amit az I., II. csoportba tartozók megtehetnek.
 • Kicserélhetnek nagyobb mint 32 A névleges áramerősségű becsavarható (D rendszerű) és védőfedélre szerelt késes biztosítókat.
 • Meghúzhatnak feszültségmentes állapotú csavarokat.
 • Fel- és leszerelhetnek védőfedeleket.
 • Kicserélhetnek E 40-es foglalatú és szerszám használatát a cseréhez igénylő fényforrásokat.
 • Szerelhetnek és cserélhetnek olyan maximum 32 A névleges áramú, túláramvédelemmel ellátott áramkörök szerelvényeit, amelyekhez nem tartozik védővezető. (Például II. érintésvédelmi osztályú lámpatestek.)
 • A IV. csoportba tartozó személyek közvetlen felügyelete alatt részt vehet a IV. csoport számára megengedett munkákban, akár feszültség közelében vagy feszültség alatti munkák végzésében.

IV.csoport: A villamosan képzett személyek.Ők azok, akiket a szakképesítésük az általuk végzendő villamos munkára illetve ezen munkák felügyeletére általánosan alkalmasnak nyilvánít. A szabvány ezt a

csoportot további csoportokba osztja:

IV/a csoport: Egy meghatározott munkafajtára van jogosultsága, amelyet hatósági vizsgával szerzett meg. Ilyen a már említett felvonókezelő. IV/b csoport: Gyengeáramú szakképzettségű személyek.
IV/c csoport: Erősáramú végzettségű személyek (szakmunkás, technikus, mérnök, szaktanár).
IV/d csoport: Villamosmérnök, villamos technikus és a IV/b, c csoportba tartozó személyek, akik a kis zárlati áramú, nagyfeszültségű villamos berendezésekkel kapcsolatban kioktatást kaptak. A kioktatás tényét itt is bizonyítani kell.
IV/e csoport: Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálói képesítést szerzett személyek. (Érintésvédelem szabványossági felülvizsgáló, erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálója.)
IV/f csoport: Nagyfeszültségű villamos berendezés kezelésére képesítő, hatósági vizsgával rendelkező személyek.

 • Az összes alcsoport végezheti az I-III. csoport számára engedélyezett munkákat.
 • Ezeken túlmenően ez összes villamos szakma önálló végzésére alkalmas – akár feszültség alatt vagy feszültség közelében –, amelyek végzéséhez megfelelő szakismeretekkel rendelkezik. A szabvány bizonyos korlátozásokat leszámítva a szakemberre bízza, saját szakmai képességeinek felmérését.
 • A IV/b és IV/b csoportba tartozók csak azon a villamos berendezéseken végezhetnek villamos munkát, amelyre a képesítésük vonatkozik.
 • A IV/c önmagában csak kisfeszültségre érvényes.
 • A IV/d önmagában csak kis zárlati áramú, kisfeszültségű berendezésekre vonatkozik.
 • A IV/f képesítéssel rendelkezők csak olyan 1000 V-nál nagyobb feszültségű villamos berendezéseken végezhetnek munkát, amelyekre jogszabály szerint szakvizsgát tettek.

V. csoport: Munkáltatója által villamos munkák irányításával vagy vezetésével megbízott villamosmérnök, vagy villamos technikus.

 • A munkáltatója által a hatáskörébe utalt villamos szakmunkák megszervezése és irányítása.
 • Az I-IV. csoportba tartozó munkák tekintetében közvetlen munkavezetésre vagy más munkavégzésre csak a szakképesítése szerint.

 

Két kiegészítés:

 • A III. és IV. csoport szerinti képzésen belül a hallgatók végezhetnek ezen csoportok számára engedélyezett munkákat, de csak szaktanári vezetés és felügyelet mellett.
 • A IV/e csoport (villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok végzésére, vezetésére, és bizonylatolására feljogosított személyek) számára engedélyezett munkákat, csak és kizárólag ezen csoportba tartozók végezhetnek.

Kiegészítés:

 • Épületvillamossági és világítási berendezések kapcsolására mindenki jogosult, kivéve, ha a kezeléshez szükséges kapcsolók és más működtetőszervek nincsenek elzárva.
 • A háztartási és hasonló jellegű szerkezetek kapcsolásával a szabvány nem foglalkozik – természetesen azon kívül, hogy leírja, hogy nem foglalkozik velük.
 • Minden más villamos berendezés kapcsolásához minimum II. csoport tagság szükségeltetik.

Fagyal Attila                     

Telefon: +36 (70) 533-6379     
E-mail: lvs@lvs.hu

 

 

Honlap készítés