facebook

Naptár

2022. Január
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

VVF

A 242. sorszámú Villámvédelmi felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 16

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Villámvédelmi felülvizsgáló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 100-200

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: –

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő, vagy középfokú vagy felsőfokú erősáramú végzettség                    és a 7. Egyebek fejezetben foglaltak

2.3. Előírt gyakorlat: 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 90%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 10%

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

7524

Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő

Villámvédelmi felülvizsgáló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Épületek, építmények külső és belső villámvédelmi berendezéseinek szabvány illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

-    felülvizsgálni azokat a külső és belső villámvédelmi berendezéseket, melyeket 2010 előtt kiadott jogszabály, illetve az MSZ 274 szabványsorozat alapján létesítettek

-    megvizsgálni és a felülvizsgálatban felhasználni a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, villámvédelem tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok, VVF jegyzőkönyvek)

-    a meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összevetni, ellenőrizni az épületek, építmények villámvédelmi csoportosítását, különös tekintettel a változásokra

-    összevetni a villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret) szükséges fokozatát a tervezettel

-    ellenőrizni, hogy a meglévő villámhárító berendezés megfelel-e a szükséges fokozatra előírt értékeknek

-    ellenőrizni az egyéb műszaki követelmények teljesülését (belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, műszaki állapot)

-    villámimpulzus elleni védelem meglétét, valamint koordinációját ellenőrizni

-    felülvizsgálói jelentést készíteni

-    felülvizsgálni azokat a külső és belső villámvédelmi berendezéseket, melyeket 2010 után kiadott jogszabály, illetve magyar műszaki normatíva alapján létesítettek

-    új létesítésnél megvizsgálni és dokumentálni a villámvédelmi berendezés eltakarásra kerülő részeit

-    megvizsgálni és a felülvizsgálatban felhasználni a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (villámsűrűség, tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, az építmény helyszínrajza a csatlakozó fémes hálózatokkal, villámvédelem kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok, VVF jegyzőkönyvek, árnyékolási mérési jegyzőkönyvek, villámvédelmi rendszer karbantartási napló)

-    a meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összevetni, különös tekintettel a kiviteli tervben rögzített környezeti létesítési és használati paraméterek esetleges (külső - belső) változására

-    megállapítani az épületek, építmények megvalósult villámvédelmi rendszerének osztályát és a villámvédelmi szintjét (LPL, LPS)

-    megállapítani az épületek, építmények megvalósult villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszerének osztályát (LPMS)

-    áttekinteni a kockázat számítás bemenő paramétereit és a belső övezetek változatlanságát, ellenőrizni, hogy a számított kockázatok megfelelnek-e a jogszabály követelményeinek

-    ellenőrizni az előbbiek alapján villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret, potenciálkiegyenlítés) szükséges osztályát

-    ellenőrizni, hogy a meglévő villámvédelmi rendszer (LPS) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt értékeknek (anyag, geometria)

-    ellenőrizni, hogy a meglévő villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszer (LPMS) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt követelményeknek (potenciálkiegyenlítés, védelmi készülékek, koordinálás, árnyékolások)

-    ellenőrizni a teljes villámvédelmi rendszer (LPS és LPMS) műszaki állapotát (állékonyság, szilárdság, felületvédelem, összecsatolások, korróziós állapot, árnyékolások bekötése, árnyékoló héjak folytonossága, belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, védelmi készülékek üzemkészsége)

-    földelési ellenállás-méréssel ellenőrizni a földelések megfelelőségét

-    ellenőrizni a lépés- és érintési feszültség elleni védelmet

-    szükség esetén a talaj fajlagos ellenállását megmérni

-    a norma szerint létesített villámvédelem esetén bemenő dokumentációk hiányában visszautasítani a feladatot, egyébként

-    minősítő iratot készíteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

34 522 04

Villanyszerelő

szakképesítés

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 

A

B

4.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

11298-12

Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata

4.4.

11299-12

Norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

11298-12

Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata

írásbeli

5.2.4.

11299-12

Norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Villámvédelem felülvizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése:

Megvizsgálja a rendelkezésére bocsátott dokumentációt

Felülvizsgálja a külső és belső villámvédelmi berendezéseke

A meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összeveti

Ellenőrzi és értékeli a villámvédelmi rendszer műszaki állapotát

Földelési ellenállás-méréssel ellenőrzi a földelések megfelelőségét

Ellenőrzi a lépés- és érintési feszültség elleni védelmet

Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíti, értékeli

Felülvizsgálatot dokumentál, minősítő iratot készít

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Villámvédelem felülvizsgálata tesztfeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

Központilag összeállított tesztfeladat:

A szakterületet érintő korábbi és hatályos jogszabályok

A szakterület érvényes és visszavont szabványai

A villámvédelmi tervdokumentáció minimális tartalma

Az alkalmazható szerkezeti megoldások és anyagok, korrózió

Villámvédelmi szintek és osztályok

Felülvizsgálói jelentés vagy minősítő irat tartalmi követelményei

A villámcsapás káros hatásai

Földelési ellenállás és talaj fajlagos ellenállás mérése

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Villámvédelem felülvizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése: –

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott     követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Villanyszerelő kéziszerszámok

6.3.

Villamos mérőműszerek

6.4.

Informatikai és adatrögzítő eszközök

6.5.

Jogszabály gyűjtemény

6.6.

Formanyomtatványok

  1. EGYEBEK

 

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:

A III. szóbeli vizsgatevékenység alól mentesülhet az a vizsgázó, aki a I. írásbeli vizsgarész Megoldásban meghatározott minimális pontszámot teljesíti, és a „fakultatív feladatok”-at hibátlanul megoldja

A II. Szakképesítéshez kapcsolódó további jellemző adatok fejezetben a szakmai előképzettségként feltüntetett villanyszerelő, illetve középfokú vagy felsőfokú erősáramú végzettségnek a következők fogadhatók el:

Villanyszerelő:

a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,

az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

    625 számú Villanyszerelő,

    503 számú Villanyszerelő,

    505 számú Villanyszerelő leágazásai

    505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,

    505-2 Épületvillamossági szerelő,

    505-3 Vasút villamossági szerelő,

    505-4 Villamoshálózat-szerelő,

    506 számú Általános Villanyszerelő,

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

    07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,

    33 5216 03 számú Villanyszerelő,

    33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,

a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,

a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá

a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

    (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,

    (36.) Épületvillamossági technikus,

    (42.) Villamos gép és berendezési technikus,

    (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

    52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,

    52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,

    52 5422 03 Villamos gép- és berendezési technikus,

    07 5 3118 16 30 18 Villamos gép- és berendezési technikus,

    54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,

    szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:

    villamos energiaipari munkák végzésére képesít,

    villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnöktanár, műszaki tanár erősáramú szakon;

    az oklevélben következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:

    villamos művek,

    villamos gépek,

    villamos energetika,

    épületvillamosítás,

    amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell a következők szerint megállapítani.

Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök a villamos energetika szakirány következő tantárgyaiból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből

    Elosztó berendezések és védelmek

    Védelmek és automatikák

    Túláramvédelem

    Kapcsolástechnika

    Nagyfeszültségű technika és berendezések

    Szigeteléstechnika

    Villamos művek

    Villamosenergia-átvitel

    Villamos energetika

    Villamosenergia-ellátás

    Villamos gépek és alkalmazások

    Villamos energia kisfeszültségű készülékei

    Villamos kapcsolókészülékek

    Villamos készülékek

    Energetikai villamos készülékek és berendezése

    Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása

    Épületenergetika

 

Honlap készítés