facebook

Naptár

2022. Január
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

Szakszolgálati FAM

A 200. sorszámú Szakszolgálati FAM szerelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:35 522 10

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Szakszolgálati FAM szerelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 40-60

  1. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő, vagy középfokú erősáramú végzettség és a 7. Egyebek fejezetben foglaltak

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év erősáramú szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

  1. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 A

 B

 C

 3.1.1.

 FEOR száma

 FEOR megnevezése

 A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

 3.1.2.

 7343

 Elektromoshálózat-szerelő,
-javító

 Szakszolgálati FAM szerelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A szakszolgálati FAM szerelő feladata létesítési, üzemzavar megelőzési és javítási, karbantartási feladatok végzése kisfeszültségű (váltakozó-, egyenfeszültségű) villamos védelmi és irányítástechnikai, segédüzemi hálózatokon és berendezéseken, azok kikapcsolása nélkül, az üzem folytonossága érdekében

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- készüléket cserélni reléállványon, vezénylőn

- kisfeszültségű sínezések kötéseit ellenőrizni, új kötéseket létesíteni, kötéseket megszüntetni

- készüléket cserélni segédüzemi berendezéseken

- munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat

- gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről

- betartani az érintésvédelmi szabályokat

- baleset esetén az előírások szerint eljárni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 A

 B

 C

 3.3.1.

 A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

 3.3.2.

 azonosító száma

 megnevezése

 a kapcsolódás módja

 3.3.3.

 34 522 04

 Villanyszerelő

 szakképesítés

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 A

 B

 4.1.

 A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 4.2.

 azonosító száma

 megnevezése

 4.3.

 11285-12

 Szakszolgálati FAM szerelés

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 A

 B

 C

 5.2.1.

 A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

 5.2.2.

 azonosító száma

 megnevezése

 a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

 5.2.3.

 11285-12

 Szakszolgálati FAM szerelés

 gyakorlati, írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakszolgálati FAM szerelés

A vizsgafeladat ismertetése: Kiválasztott FAM tevékenységet hajt végre

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Válaszadás az Országos FAM Bizottság gondozásában összeállított feladatbank kérdéseiből összeválogatott tesztsor kérdéseire

A vizsgafeladat ismertetése:

Az írásbeli központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban.

Az írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenység egy napon is teljesíthető az alábbi feltételekkel:

- a vizsgabizottság elnöke a kijavított és értékelt írásbeli teszteket a központi írásbeli vizsgatevékenység napján, a vizsga helyszínén is jóváhagyhatja a gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt,

- az írásbeli teszt megoldására javasolt eredményt a gyakorlati vizsgatevékenység előtt a vizsgázó tudomására kell hozni. A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli tesztet és az értékelési útmutatót a gyakorlati vizsgatevékenység előtt megtekintheti. A megtekintésre úgy kell időt biztosítani, hogy a vizsgázó az észrevételeit a gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt írásban leadhassa a vizsgaszervező képviselőjének.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A

 6.1.

 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

 6.2.

 Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek

 6.3.

 FAM szerszámok

 6.4.

 A FAM tevékenység védőeszközei

 6.5.

 Villamos mérőműszerek

 6.6.

 Környezetszennyező anyagok gyűjtői

 6.7.

 KIF szakszolgálati FAM tanpálya

 

  1. EGYEBEK

7.1. Előképzettségként elfogadható szakképesítések:

7.1.1. A Szakszolgálati FAM szerelő szakképesítés korábban megjelent szakmai és vizsgakövetelményei:

32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott 33 522 04 0001 33 06 Szakszolgálati FAM szerelő

1/2010. (II. 5.) SZMM rendeletben kiadott 33 522 04 0001 33 06 Szakszolgálati FAM szerelő

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendeletben kiadott 33 522 04 0001 33 06 Szakszolgálati FAM szerelő

15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben kiadott 33 522 04 0001 33 06 Szakszolgálati

A II. Egyéb adatok fejezet alpontjában a szakmai előképzettségként feltüntetett villanyszerelő, illetve középfokú erősáramú végzettségnek a következők fogadhatók el:

7.1.2. Villanyszerelő:

a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,

az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet,

a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

625 számú Villanyszerelő,

503 számú Villanyszerelő,

505 számú Villanyszerelő leágazásai

505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,

505-2 Épületvillamossági szerelő,

505-3 Vasútvillamossági szerelő,

505-4 Villamoshálózat-szerelő,

506 számú Általános Villanyszerelő,

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,

33 5216 03 számú Villanyszerelő,

33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő.

7.1.3. Technikus:

  1. évi 37. törvényerejű rendelet (dec. 30.) az ipari technikumokról, a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,

a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,

a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá

a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

(41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,

(36.) Épületvillamossági technikus,

(42.) Villamosgép és berendezési technikus,

(10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,

52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,

52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus,

07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus,

54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,

szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:

villamosenergiaipari munkák végzésére képesít.

7.1.4. Mérnök:

Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén ha:

- az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:

- villamos művek,

- villamos gépek,

- villamos energetika,

- épületvillamosítás,

Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből kell megállapítani.

Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök gyengeáramú (távközlés) szakon végzett.

7.2. A 6. pont 6.7. alpontjában megjelölt Kisfeszültségű szakszolgálati FAM tanpálya minimum követelményei:

KIF szakszolgálati tanpályát úgy kell kialakítani, hogy az oktatott modulra jellemző hálózati elemeket, berendezéseket tartalmazza.

Nem szükséges minden készüléktípus megléte a tanpályán, hiszen ez a követelmény a hálózaton megtalálható számtalan típus miatt nem is lehetséges, nem is célja a tanfolyamoknak a berendezéstípusok teljes körű megismerése.

A tanpálya táplálásával kapcsolatos különleges követelmény a szabványos előírásokon túlmenően: áramvédő kapcsoló beépítése.

A tanpályán a gyakorlati képzések maximális létszámát az alábbi feltételek egyidejű teljesülése határozza meg:

  1. Minden munkacsoportra (max. 3 fő) jusson egyidejűleg egy - az adott feladatra - kialakított munkahely (pl. reléállvány).
  2. Egy gyakorlati oktató maximum 2 kialakított munkahelyen felügyelheti, koordinálhatja egyidejűleg a gyakorlatokat, ha mind a két munkahely egyszerre belátható.

Szakszolgálatos munkák esetén:

- Részleteiben nem definiált, védelmi/irányítástechnikai szekrények/relétáblák/elosztók, ahol a jellemző készülékek cseréje, sorkapcsokon, síneken végzett feladatok, mérések telepítése gyakorolható.

Honlap készítés