facebook

Naptár

2022. Január
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

RB

A 194. sorszámú Robbanásbiztos berendezés kezelője megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 03

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Robbanásbiztos berendezés kezelője

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 120-210

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

 

2.2. Szakmai előképzettség: -         

 

2.3. Előírt gyakorlat: Villamosipari (erős és/vagy gyengeáramú), gépész és/vagy vegyipari területen eltöltött 3 év gyakorlati idő

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 80%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 20%

 

2.8. Szintvizsga: -

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) az alapvégzettségnek megfelelő szakmai területen.

 

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

7524

Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő

Robbanásbiztos berendezés kezelője

3.1.3

7321

Lakatos

Robbanásbiztos berendezés kezelője

3.1.4

7333

Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója

Robbanásbiztos berendezés kezelője

3.1.5

7334

Mechanikaigép-karbantartó, -javító (műszerész)

Robbanásbiztos berendezés kezelője

3.1.6

7341

Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója

Robbanásbiztos berendezés kezelője

3.1.7

8211

Mechanikai gép összeszerelő

Robbanásbiztos berendezés kezelője

3.1.8

8212

Villamos berendezés összeszerelő

Robbanásbiztos berendezés kezelője

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A robbanásbiztos villamos és/vagy nem-villamos berendezés kezelés, szerelés keretében a szakember - az alapvégzettségtől függően - robbanásveszélyes, vagy később annak minősített környezetben elosztó-berendezést, erős- és gyengeáramú vezetékhálózatot, fűtőkábelt, érzékelő-, vezérlő- és szabályozókészüléket, világítási berendezést és készüléket, valamint ezen helyeken található gépészeti berendezéseket, villámhárító berendezést létesít és felülvizsgál, hibákat tár fel, karbantart, javít és felújít, ezen berendezések kezelését elvégzi.

A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort szerel, villamos gépet, készüléket létesít és felülvizsgál, hibákat tár fel, karbantart, javít és felújít, a berendezések kezelését elvégzi. Gépészeti berendezések szerelése során a helyi technológiai igényeket kiszolgáló gépészeti berendezést létesít és felülvizsgál, karbantart, javít és felújít, a berendezések kezelését elvégzi.

Robbanásbiztos (villamos és/vagy nem-villamos) berendezéseket üzembe helyez, üzemeltet, ellenőriz, karbantart.

Munkája során villamos és/vagy nem-villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával.

Robbanásbiztos helyiségekre, szabadterekre vonatkozó zónabesorolási szabályokat betartja.

Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok, és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.

Biztonsági, környezetvédelmi előírásokat betartja, betartatja.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-       robbanásveszélyes térségben (robbanóanyagok kivételével) alkalmazott villamos (erős- és gyengeáramú), és gépészeti gyártmányokat létesíteni, felülvizsgálni, karbantartani, javítani és felújítani, berendezéseket kezelni

-       robbanásbiztos villamos (erős- és gyengeáramú) és gépészeti berendezéseket üzembe helyezni, üzemeltetni, felülvizsgálni

-       robbanásbiztos helyiségekre, szabadterekre vonatkozó zónabesorolási szabályokat betartani, betartatni

-       biztonsági, környezetvédelmi előírásokat betartani, betartatni

-       gázkoncentráció-mérő készüléket (gyártmány), illetve gázkoncentráció-mérő rendszert kezelni (üzemeltetni) felülvizsgálni, karbantartani és javítani

-       gázkoncentráció-mérést végezni

-       munkatevékenységet dokumentálni

-       üzemeltetés, kezelés, felülvizsgálat során hibákat feltárni

-       élettartam-követést megvalósítani.

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

-

-

-

 

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

11284-12

Robbanásbiztos berendezés kezelése

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

11284-12

Robbanásbiztos berendezés kezelése

írásbeli, gyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Robbanásbiztos villamos- (erős- és gyengeáramú) és gépészeti gyártmány részletes felülvizsgálata az alapvégzettségnek megfelelően.

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Adott robbanásbiztos villamos (erős- és gyengeáramú) és/vagy nem-villamos gyártmány felülvizsgálatának, ellenőrzésének, hibafeltárásának elvégzése, szükség szerinti javítása. A berendezés, készülék működőképességének bemutatása. Üzemi próba végrehajtása. A berendezés, készülék ellenőrző mérésének elvégzése, jegyzőkönyvkészítés. Gépészeti berendezés esetében a gyártói dokumentációk bevonásával gyújtóforrás elemzés végrehajtása.

Az elvégzett komplex tevékenység dokumentálása.

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Robbanásbiztos villamos (erős- és gyengeáramú) és/vagy nem-villamos szakmai ismeretek az alapvégzettségnek megfelelően

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Alapfogalmak, robbanásveszélyes térségek, helyiségek, szabadterek berendezései, követelmények, védelmi módok (villamos (erős- és gyengeáramú) és/vagy nem villamos), vizsgálati módszerek, gázkoncentráció mérés tananyagból.

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Robbanásbiztos villamos (erős- és gyengeáramú) és/vagy nem villamos berendezések szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Villamos mérőműszerek

6.3.

Speciális vizsgálati és diagnosztikai eszközök

6.4.

Telepített gépek, berendezések

6.5.

Informatikai és adatrögzítő eszközök

6.6.

Jogszabály és szabvány gyűjtemény

6.7.

Formanyomtatványok

6.8.

Érzékelők, jeladók

6.9.

Speciális robbanásbiztos gyártmányok (villamos, nem-villamos), szerszámok, gépek

6.10.

Egyéni védőfelszerelések

6.11.

Munkaállvány

 

  1. EGYEBEK

 

7.1. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.

Az a vizsgázó, aki korábban teljesítette a 1517-06 Robbanásbiztos berendezés kezelése modult, felmentést kap a 11284-12 Robbanásbiztos berendezés kezelése modul teljesítése alól.

Honlap készítés