facebook

Naptár

2022. Január
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

SZVK-Kisfeszültségű kábelszerelő

A 124. sorszámú Kisfeszültségű kábelszerelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményei

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 06

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kisfeszültségű kábelszerelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 120-210

  1. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő és középfokú erősáramú végzettség, és a 7. Egyebek fejezetben felsoroltak

2.3. Előírt gyakorlat: 2 év erősáramú szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

  1. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 A

 B

 C

 3.1.1.

 FEOR száma

 FEOR megnevezése

 A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

 3.1.2.

 7343

 Elektromoshálózat-szerelő,
-javító

 Kisfeszültségű kábelszerelő

 3.1.3.

 7524

 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő

 Kisfeszültségű kábelszerelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A kisfeszültségű kábelszerelő feladata kisfeszültségű kábelhálózatok javítása, karbantartása, valamint újonnan épülő kábelhálózatok szerelése, a meghibásodások felismerése, behatárolása, a kisfeszültségű kábel szakszerű megbontása, és a kábel villamos és mechanikai szempontokból az eredetivel azonos színvonalú helyreállítása

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- elvégezni a kábelek azonosítását

- kábelvég-kiképzést készíteni kisfeszültségű kábelen

- kábelösszekötést készíteni árnyékolt kisfeszültségű kábelen, meleg-, illetve hideg zsugortechnológiával

- kábelösszekötést készíteni árnyékolatlan kisfeszültségű kábelen, meleg-, illetve hideg zsugortechnológiával

- kábelelágazást készíteni árnyékolt kisfeszültségű kábelen meleg-, illetve hideg zsugortechnológiával

- kábelelágazást készíteni árnyékolatlan kisfeszültségű kábelen meleg-, illetve hideg zsugortechnológiával

- kábelelágazást készíteni árnyékolt kisfeszültségű kábelről árnyékolatlan kábellel meleg- illetve hideg zsugor technológiával

- hibát keresni és javítani kisfeszültségű kábelen

- munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat

- gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről

- betartani a hibavédelmi (érintésvédelmi) szabályokat

- baleset esetén az előírások szerint eljárni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

 

 A

 B

 C

 3.3.1.

 A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

 3.3.2.

 azonosító száma

 megnevezése

 a kapcsolódás módja

 3.3.3.

 34 522 04

 Villanyszerelő

 szakképesítés

 3.3.4.

 35 522 09

 Középfeszültségű kábelszerelő

 szakképesítés-ráépülés

 3.3.5.

 35 522 05

 Kisfeszültségű FAM kábelszerelő

 szakképesítés-ráépülés

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 A

 B

 4.1.

 A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 4.2.

 azonosító száma

 megnevezése

 4.3.

 11276-12

 Kisfeszültségű kábelszerelés

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 A

 B

 C

 5.2.1.

 A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

 5.2.2.

 azonosító száma

 megnevezése

 a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

 5.2.3.

 11276-12

 Kisfeszültségű kábelszerelés

 gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kisfeszültségű kábelszerelés

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összekötő, vagy leágazó, vagy végelzáró szerelési feladatot old meg, az általa megismert módon. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja. Vizsgán segédeszköz használható.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

KIF kábelek szerkezete, szerelési anyagok, szerelvények ismerete, szerelési technológiák

A vizsgafeladat ismertetése:

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A

 6.1.

 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

 6.2.

 Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek

 6.3.

 Földmunka kézi szerszámai

 6.4.

 Vezeték-, és kábelszerelés eszközei

 6.5.

 Fémipari kéziszerszámok és kisgépek

 6.6.

 Villamos mérőműszerek

 6.7.

 Hosszmérő eszközök

 6.8.

 Présszerszámok

 6.9.

 Környezetszennyező anyagok gyűjtői

 6.10.

 Melegítő berendezések

  1. EGYEBEK

A Kisfeszültségű kábelszerelő szakképesítés korábban megjelent szakmai és vizsgakövetelményei:

32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott 33 522 04 0001 33 13 Kisfeszültségű kábelszerelő

1/2010. (II. 5.) SZMM rendeletben kiadott 33 522 04 0001 33 04 Kábelszerelő (kisfeszültségű)

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendeletben kiadott 33 522 04 0001 33 04 Kábelszerelő (kisfeszültségű)

15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben kiadott 33 522 04 0001 33 04 Kábelszerelő (kisfeszültségű)

21/2007. (V. 21.) SZMM rendeletben kiadott 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő

18/1995. (VI. 6.) IKM rendeletben kiadott 34522205 Kábelszerelő (a tevékenység feltüntetésével), Kisfeszültségű kábelszerelő

A II. Szakképesítéshez kapcsolódó további jellemző adatok fejezetben a szakmai előképzettségként feltüntetett villanyszerelő, illetve középfokú erősáramú végzettségnek a következők fogadhatók el:

Villanyszerelő:

- a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,

- az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet,

- a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

- 625 számú Villanyszerelő,

- 503 számú Villanyszerelő,

- 505 számú Villanyszerelő leágazásai

- 505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,

- 505-2 Épületvillamossági szerelő,

- 505-3 Vasútvillamossági szerelő,

- 505-4 Villamoshálózat-szerelő,

- 506 számú Általános Villanyszerelő,

- valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

- 07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,

- 33 5216 03 számú Villanyszerelő,

- 33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő

- a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,

- a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,

- a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá

- a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

- (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,

- (36.) Épületvillamossági technikus,

- (42.) Villamosgép és berendezési technikus,

- (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

- valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

- - 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,

- - 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,

- - 52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus,

- - 07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus,

- - 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,

szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:

villamosenergiaipari munkák végzésére képesít.

Honlap készítés